Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: HTXLNT Trang trại chăn nuôi Anh Khải Ký-CS 1000m3

Tháng 01/2019, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Green chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: "Hệ thống XLNT Trang trại thuộc Chi nhánh Công ty CP TP Anh Khải Ký-Trang trại chăn nuôi Bà Rịa-Vũng Tàu, công suất 1000m3/ngày.đêm, đạt QCVN62-MT/2016/BTNMT, Cột B, Quy chuẩn nước thải Chăn nuôi" tại thôn Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.