Công ty Môi Trường Green ký kết thành công hợp đồng trọn gói hệ thống xử lý nước thải Cơ sở chế biến thực phẩm Trung Nam

Tháng 06/2019 Công ty Môi Trường Green ký kết thành công hợp đồng trọn gói  thiết kế, thi công và vận hành bàn giao hệ thống xử lý nước thải Cơ sở chế biến thực phẩm Trung Nam công suất 10m3.ngày.  Đặc tính ô nhiễm nước thải đầu đặc trưng như sau: COD ( 2500-10000 mg/L), BOD5( 2300-9000 mg/L), Nito tổng ( 240-1000mg/L), Photpho tổng ( 150-200 mg/L).

 

Chủ đầu tư: Cơ sở chế biến thực phẩm Trung Nam

Địa điểm: Vĩnh Lộc A, TP. HCM

Quy chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN:40 /BTNMT, Cột A- Quy chuẩn nước thải công nghiệp.