Green đã ký hợp đồng Gói thầu thiết kế,cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ XLNS trại heo 48.000 thịt

gày 01/03/2021, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý sạch Dự án trại heo thịt với công cuất nuôi nhốt 48.000 con heo thịt tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 800m3/ngày. Nguồn nước đầu vào từ nguồn nước mưa dự trữ tại các hồ chứa và tái sử dụng nguồn nước thải của trại sau qua xử lý đạt QCVN 62:2016/BTNMT. Chất lượng nước sạch sau xử lý đạt QCVN02- BYT/2009/BTNMT.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Tổng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Đà.

- Dự án : Trại heo thịt 48.000 con heo thịt

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất 800m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Xã Long Hà,  Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

- Quy chuẩn nước sạch sau xử lý : QCVN02- BYT/2009/BTNMT, cột II