Green đã ký hợp đồng Gói thầu thiết kế,cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ XLNT trại heo 48.000 thịt

Ngày 01/03/2021, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải Dự án trại heo thịt với công cuất nuôi nhốt 48.000 con heo thịt tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 650m3/ngày. 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Tổng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Đà.

- Dự án : Trại heo thịt 48.000 con heo thịt

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước thải với công suất xử lý 650m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Xã Long Hà,  Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

- Quy chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN62- MT/2016/BTNMT, Cột A