Green vừa ký thành công Hợp đồng thiết kế, xây dựng HTXLNT Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Ngày 26/04/2021, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế, xây dưng, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên

- Dự án : Trung tâm heo giống Bố mẹ Phú Yên

- Nhà thầu TK&TC : Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Green.

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước thải với công suất xử lý 400m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Thôn kinh tế 2, Xã Eatrol,  Huyện Phú Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

- Quy chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN62- MT/2016/BTNMT, Cột A