Green vừa ký thành công Hợp đồng thiết kế, xây dựng HTXL nước sạch Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Ngày 26/04/2021, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế, xây dưng, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý sạch Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày.

Nguồn nước đầu vào hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ tại các hồ chứa và nguồn nước thải chăn nuôi của trại sau qua xử lý bởi Hệ thống xử lý nước thải.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên

- Dự án : Trung tâm heo giống Bố mẹ Phú Yên

- Nhà thầu TK&TC : Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Green.

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất xử lý 400m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Thôn kinh tế 2, Xã Eatrol,  Huyện Phú Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

- Quy chuẩn nước sạch sau xử lý : QCVN 02- 2009/BYT, cột II