BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TRẠI HEO LỘC THỊNH 1 - JAPFA- CS:400M3.NGÀY

Ngày 25/04/2021 Công ty Green đã đã hoàn thành lắp đặt, vận hành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước sạch trại heo nái Lộc Thịnh 1 do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. Nguồn nước đầu vào Hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ và tái sử dụng nguồn nước thải của trại heo sau xử lý, nước sạch sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

- Dự án : Trại 72.000 con heo nái 

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất 400m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Xã Lộc Thịnh,  Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

- Quy chuẩn nước sạch sau xử lý : QCVN02- BYT/2009