Green vừa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống XLNS Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Đầu tháng 03/2022, Công ty Green đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý sạch tái sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý công suất 400m3/ngày Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên

- Dự án : Trung tâm heo giống Bố mẹ Phú Yên

- Nhà thầu TK&TC : Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Green.

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất xử lý 400m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Thôn kinh tế 2, Xã Eatrol,  Huyện Phú Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

- Quy chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 02-2009/BYT, Cột II