BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TRẠI HEO BÌNH THUẬN 1 - BAF- CS:500M3.NGÀY

Quý I năm 2022 Công ty Green đã đã hoàn thành lắp đặt, vận hành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước sạch trại heo Bình Thuận 1 do Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 500m3/ngày. Nguồn nước đầu vào Hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ và nguồn nước từ giếng khoan, nước sạch sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT.

- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam

- Dự án : Trại heo thịt Bình Thuận 1 - BAF

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất 500m3/ngày.đêm

- Địa điểm   : Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

- Quy chuẩn nước sạch sau xử lý : QCVN02- BYT/2009