Tin hoạt động

15-10-2022

Green ký kết Hợp đồng thiết kế, thi công hệ XLNS Cty chế biến thủy sản Vina Pride Seafood

Quý 3 năm 2022, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế, thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải nhà máy chế biến thủy sản, sản xuất thực phẩm thủy sản thuộc Dự án " Mở rộng nâng công suất nhà máy Vina Pride Seafood" địa chỉ Lô Q2A Đường Trung tâm, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty TNHH Vina Pride Seafo...

01-04-2022

Green ký thành công Hợp đồng thiết kế cải tạo, xây dựng HTXLNT chế biến thủy sản Vina Pride Seafood

Quý I năm 2022, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế cải tạo, nâng công suất, xây dưng, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải nhà máy chế biến thủy sản thuộc Dự án " Mở rộng nâng công suất nhà máy Vina Pride Seafood" địa chỉ Lô Q2A Đường Trung tâm, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty TNHH Vina Pride Seafoods là...

01-04-2022

BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TRẠI HEO BÌNH THUẬN 1 - BAF- CS:500M3.NGÀY

Quý I năm 2022 Công ty Green đã đã hoàn thành lắp đặt, vận hành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước sạch trại heo Bình Thuận 1 do Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 500m3/ngày. Nguồn nước đầu vào Hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ và nguồn nước từ giếng khoan, nước sạch sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT.

01-04-2022

Green vừa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống XLNT Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Đầu tháng 3/2022, Công ty Green đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý thải Trại heo giống Bố Mẹ Phú Yên với công suất 400m3/ngày thuộc Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư.

01-04-2022

Green vừa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống XLNS Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Đầu tháng 3/2022, Công ty Green đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý sạch tái sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý công suất 400m3/ngày Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư.

25-05-2021

GREEN KÝ KẾT THÀNH CÔNG HỢP ĐỒNG HỆ XL NƯỚC SẠCH TRẠI HEO BÌNH THUẬN 1 - BAF- CÔNG SUẤT 500M3. NGÀY

Ngày 21/05/2021, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao hệ thống xử lý sạch Trại heo Bình Thuận 1 với công suất xử lý 500m3/ngày do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF làm chủ đầu tư. Nguồn nước đầu vào lấy là nguồn nước nước giếng khoang của trại.

25-05-2021

BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TRẠI HEO LỘC THỊNH 1 - JAPFA- CS:400M3.NGÀY

Ngày 25/04/2021 Công ty Green đã đã hoàn thành lắp đặt, vận hành bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước sạch trại heo nái Lộc Thịnh 1 do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. Nguồn nước đầu vào Hệ xử lý nước sạch lấy từ nguồn nước mưa dự trữ và tái sử dụng nguồn nước thải của trại heo sau xử lý, nước sạch sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT

07-05-2021

Green vừa ký thành công Hợp đồng thiết kế, xây dựng HTXL nước sạch Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Ngày 26/04/2021, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế, xây dưng, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý sạch Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày.

07-05-2021

Green vừa ký thành công Hợp đồng thiết kế, xây dựng HTXLNT Trung tâm heo giống Bố Mẹ Phú Yên

Ngày 26/04/2021, Công ty Green đã ký kết thành công Hợp đồng thiết kế, xây dưng, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải Dự án Trung tâm Heo giống Bố mẹ Phú Yên tại Thôn Kinh tế 2, xã EAtrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên trực thuộc Công ty CP nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày.

06-03-2021

Green đã ký hợp đồng Gói thầu thiết kế,cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ XLNT trại heo 48.000 thịt

Ngày 01/03/2021, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý thải Dự án trại heo thịt với công cuất nuôi nhốt 48.000 con heo thịt tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 650m3/ngày.

06-03-2021

Green đã ký hợp đồng Gói thầu thiết kế,cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ XLNS trại heo 48.000 thịt

Ngày 01/03/2021, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao Hệ thống xử lý sạch Dự án trại heo thịt với công cuất nuôi nhốt 48.000 con heo thịt tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 800m3/ngày. Nguồn nước đầu vào từ nguồn nước mưa dự trữ tại các hồ chứa và tái sử dụ...

09-12-2020

Green vừa ký hợp đồng Gói thầu thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị Hệ xử lý nước trại heo Japfa- BP

Ngày 23/11/2020, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao hệ thống xử lý sạch Trại heo Lộc Thịnh 1 với công cuất nuôi nhốt 72.000 con heo nái tại xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. Nguồn nước đầu vào là nguồn nước mưa dự trữ và tái sử dụng nguồn nước thải của trại heo ...

16-11-2020

TUYỂN GẤP KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG ( CHỈ HUY TRƯỞNG/ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH)

Công ty Green cần Tuyển gấp Kỹ sư môi trường ( Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình)

25-06-2019

Công ty Môi Trường Green ký kết thành công hợp đồng trọn gói hệ thống xử lý nước thải Cơ sở chế biến thực phẩm Trung Nam

Công ty Môi Trường Green ký kết thành công hợp đồng trọn gói thiết kế, thi công và vận hành bàn giao hệ thống xử lý nước thải Cơ sở chế biến thực phẩm Trung Nam công suất 10m3.ngày. Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT Về nước thải công nghiệp.

01-03-2019

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: HTXLNT Trang trại chăn nuôi Anh Khải Ký-CS 1000m3

Tháng 01/2019, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Green chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: "Hệ thống XLNT Trang trại thuộc Chi nhánh Công ty CP TP Anh Khải Ký-Trang trại chăn nuôi Bà Rịa-Vũng Tàu, công suất 1000m3/ngày.đêm"

20-08-2018

Green vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế và thi công HTXLNT trang trại Anh Khải Ký

Ngày 06/9/2018, Green vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi Anh Khải Ký tại Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.