TUYỂN DỤNG

# Tiêu đề Vị trí
1 Kỹ Sư M&E Chuyên viên-Nhân viên
2 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Chuyên viên-Nhân viên
3 Kỹ Sư Điện (động lưc và tự động) Chuyên viên-Nhân viên
4 Nhân Viên Kinh Doanh tìm dự án Nhân viên
5 Tuyển gấp Kỹ sư Môi Trường Chuyên viên-Nhân viên
6 TUYỂN GẤP KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Chuyên viên-Nhân viên