Green vừa ký hợp đồng Gói thầu thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị Hệ xử lý nước trại heo Japfa- BP

Ngày 23/11/2020, Công ty Green đã ký kết thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành bàn giao hệ thống xử lý sạch Trại heo Lộc Thịnh 1 với công cuất nuôi nhốt 72.000 con heo nái tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty Japfa làm chủ đầu tư với công suất xử lý 400m3/ngày. Nguồn nước đầu vào là nguồn nước mưa dự trữ và tái sử dụng nguồn nước thải của trại heo sau xử lý đạt QCVN62:2016/BTNMT.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

- Dự án : Trại 72.000 con heo nái 

- Hạng mục : Hệ thống xử lý nước sạch với công suất 400m3/ngày.đêm

- Địa điểm : Xã Lộc Thịnh,  Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

- Quy chuẩn nước sạch sau xử lý : QCVN02- BYT/2009